ÁSZF

ÁSZF Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Kerényi Gergő e.v. 42985244-1-23, Székhelye: Magyarország, 6430 Bácsalmás, Mausz Rezső utca 6., Telephelye: Magyarország, 6430 Bácsalmás, Mausz Rezső utca 6. (a továbbiakban: Kereskedő) által nyújtott elektronikus kereskedelmiszolgáltatásokat igénybe vevő vásárló, illetve a kereskedő jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (a kereskedő és a vásárló a továbbiakban együttesen: Felek).

Kérjük, amennyiben vásárlója kíván lenni a tennessi.hu web-áruháznak, (egyéb domain cím: tennessi.eu, tennessijewelry.com) figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket.

Ez a dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, vásárláskor annak elfogadásával a vásárló megerősíti, hogy annak minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A megrendelési, és szállításifolyamattal kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk:

E-mail: info@tennessi.hu

Telefon: +36308838007

 

1. Üzemeltetői adatok

Kereskedő: Kerényi Gergő e.v.

Székhely: Magyarország, Bácsalmás, Mausz Rezső utca 6.

Telephely: Magyarország, Bácsalmás, Mausz Rezső utca 6.

Nyilvántartási szám: BA42985244

Nyilvántartó kamara: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Adószám: 42985244-1-23

Web-áruház: tennessi.hu

Elektronikus elérhetőség: info@tennessi.hu

Telefonos elérhetőség: +36308838007

 

2. Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen;

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;

Termék: értékesítésre kínált ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog.

Elektronikus kereskedelmiszolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket –, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;

Elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetőleg – továbbítás végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektronikus eszközök alkalmazása;

Távollevők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

Szerződés: a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére;

Távollévők kötött szerződés: olyan fogyasztóiszerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítésirendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

 

3. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmiszolgáltatásra, amely a tennessi.hu weboldalon található web-áruházán keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Az online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni regisztráció nélkül is. Weboldalunkon lehetősége van regisztrációra is. Saját fiók létrehozásával egyszerűbbé és gyorsabbá válik a megrendelések nyomonkövetése, valamint a vásárlások lebonyolítása.

A folyamatot elindítani nagy kijelzőn úgy tudja, hogy a webáruház jobb felső sarkában található felhasználói fiók ikonra kattint. Ezután a Bejelentkezés gomb alatt található ,,Fiók létrehozása" feliratra kattint. Ennek során személyes adatait kell, hogy megadja (Utónév, Vezetéknév, E-Mail cím, jelszó), majd a ,,Létrehozás" gombra kattintva véglegesítheti regisztrációját. Kisebb kijelzőn (mobil) a felhasználói fiók ikon a bal felső sarokban található 3 vonallal jelzett oldalsó menüsáv megnyitása után elérhető alul, mely a ,,Bejelentkezés" felirattal is ki van egészítve. A regisztráció feltétele az ÁSZF elfogadása. Az adatok helyes és hiánytalan kitöltését a rendszer hibaüzenetekkel segíti, amennyiben elmulasztott megadni egy kötelezően kitöltendő adatot, úgy annak hiányát jelezzük. A regisztráció sikeres befejezését követően a rendszer küld egy visszaigazoló e-mailt, amelyben rögzíti a fiók létrehozásának tényét, valamint az Ön által megadott felhasználónevet. Jelszavát bármikor megváltoztathatja. Amennyiben elfelejti azt és nem sikerül a belépés, az „elfelejtetett jelszó” linkre kattintva orvosolni tudja ezt a problémát. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy célszerű olyan telefonszámot és e-mail címet rögzíteni, amelyen a futárszolgálat, valamint a tennessi.hu munkatársai fel tudják venni Önnel a kapcsolatot. A tennessi.hu nem vállal felelősséget a hibás/téves adatok rögzítéséből eredő károkért. Amennyiben ilyen okokból eredően nem tudjuk teljesíteni a szerződést, az abból eredő költség Önt terheli. A megadott jelszó titokban tartása, valamint annak védelme az Ön kötelezettsége, így ha tudomást szerez arról, hogy ezen adatok jogosulatlan, 3. személy birtokába jutottak, köteles azt megváltoztatni, valamint jelezni a tennessi.hu felé. A regisztrációval vállalja, hogy az Ön által megadott személyes adatok aktuálisak, valamint helyesek. Amennyiben változás következik be azokban, kérjük javítsa a weboldal felhasználói profilfelületén. Az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről bővebben az Adatkezelési Tájékoztatóból tájékozódhat. Jelen pontban felhívjuk figyelmét arra, hogy lehetősége van regisztrációjának törlésére. Amennyiben szeretne ezen jogával élni, kérjük küldjön egy e-mailt az info@tennessi.hu e-mail címre. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig módosítható, illetve lemondható, erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A módosítás és a lemondás joga nem gyakorolható visszaélésszerűen. A megrendelés teljesítéséért a tennessi.hu nem vállal felelősséget, amennyiben az adott áru időközben nem áll rendelkezésre, a tennessi.hu jogosult a megrendelést visszautasítani. A Felek közötti szerződés annak visszaigazolásával jön létre. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

 

4. Megrendelés

A webáruház kínálata a főoldalon található termékre vagy annak nevére kattintva érhető el, továbbá telefonon a bal oldaldi menüsáv megnyitásakor elérhető ,,Vásárlás" menüpont alatt, nagyobb kijelzőn a közvetlen felül elhelyezkedő menü ,,Vásárlás" felirata alatt.  A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, tartalmazza a vásárláskor hatályos jogszabályokban az adott termékkör tekintetében megállapított általános forgalmi adót. A termékek vételára tartalmazza a belföldi (Magyarország területe) kiszállítás költségét. Külföldi rendelés esetén a szállítási költség a megrendelés véglegesítésénél lesz feltüntetve, amely országonként eltérő. A Weboldalról megrendelhető termékek árainak változtatásának jogát a tennessi.hu fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az általunk feltüntetett termékképek publikálása során törekszünk, hogy azok a valóságnak megfelelőek, élethűek legyenek a termékek tulajdonságait illetően. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a termékek színeit illetően lehetnek apróbb eltérések – ez természetesen abból is adódhat, hogy az Ön által használt készülék kijelzője hogyan jeleníti meg ezeket. A megrendelni kívánt terméket, a kiválasztás után a „Hozzáadom a kosárhoz” ikonra kattintva tudja a kosárba helyezni. Amennyiben több terméket helyezett a kosárba és végül nem kívánja mindet megrendelni, akkor lehetősége van azok eltávolítására a kosárból. Összeállított rendelését megtekintheti az oldal jobb felső sarkában elhelyezett „Kosár” ikonra kattintva. Amennyiben a tennessi.hu minden gondossága ellenére hibás ár kerül a web-áruház felületére, akkor a Kereskedő nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében Ön elállhat vásárlási szándékától. A megrendelést a Kereskedő weboldalán keresztül fogadja el, ha ahhoz Ön a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A fizetés oldalon láthatja a rendelés végösszegét, amely már tartalmazza a szállítási költséget is. A Kereskedőt az Ön által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A megrendeléssel elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit, így vásárlás előtt mindenképp olvassa át részletesen. A Kereskedő az Ön vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ön részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétőlszámított 72 órán belül az Ön részére nem érkezik meg, akkor a Felek ajánlati kötöttsége, illetve az Ön bárminemű kötelezettsége minden továbbifeltétel nélkül, automatikusan megszűnik. A visszaigazoló e-mail megérkezésével érvényes szerződés jön létre. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a regisztráció során, vagy vendégként megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék adatait, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseket, a választott fizetési és szállítási módot. Előfordulhat, hogy nem érkezik meg a visszaigazoló e-mail az Ön levelezésirendszerébe. Kérjük, ezen esetben jelezze felénk, hogy a problémát orvosolni tudjuk. A visszaigazolás hiányát okozhatja egy elgépelt e-mailcím, a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége vagy egyéb rendszerhiba. Amennyiben a visszaigazoló e-mailben hibát észlel, kérjük, haladéktalanul jelezze, ha a rendelést leadta, azonban annak tartalmát módosítani kívánja, úgy haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot megadott elérhetőségeinken, így a csomag módosítható még a szerződés teljesítése előtt. Amennyiben a rendelését le kívánja mondani – és a szerződés teljesítésére még nem került sor – úgy kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunknak 3 munkanapon belül. Ebben az esetben készítse elő a rendelés sorszámát és az E-mailben kapott rendelést megerősító bizonylatot. Amennyiben a lemondásra a kiszámlázás és kiszállítás után került sor, abban az esetben a szállítási költség Önt terheli.

 

5. Szállítás – annak díja, határideje, módja:

A web-áruházban leadott megrendeléseket házhozszállítással tudjuk teljesíteni. Házhozszállítás: A megrendelt termékek kiszállítását a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (továbbiakban: GLS) végzi. A futárszolgálattal feladott rendeléseket minden héten keddi és péntekifeladással teljesítjük. A kézbesítés munkaidőben, általában 8 és 17 óra között történik, ezért szállítási címként mindenképpen olyan címet adjon meg, ahol napközben tartózkodik az, aki átveszi majd a csomagot. Ha a futár nem talál senkit a megadott címen, értesítést hagy. Az ott megadott telefonszámon lehet érdeklődni a diszpécsertől a csomagról. A futár a rákövetkező napon újra megkísérli a kiszállítást. Abban az esetben, amikor másodszorra is sikertelen a kiszállítás, akkor az árut a futárszolgálat visszahozza telephelyünkre, és a megrendelést töröljük. Felhívjuk figyelmét, hogy a szállítási időpont módosítására csak kivételes esetben van lehetőség. Személyes átvétel: 6430 Bácsalmás, Mausz Rezső utca 6. számon lehetséges. Mindegyik szállítási mód esetében a termék futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét díjmentesen biztosítjuk. Abban az esetben, ha a sérülés átvételkor látható, kérjük jelezze a futárnak is és kérje jegyzőkönyv felvételét. Az átvételt követően észlelt sérülésért felelősséget nem vállalunk, természetesen kivételt képez a termék hibája, amely kicsomagolást követően derül ki – ebben az esetben a hatályos jogszabályok szerint járunk el, jelenleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben rögzített „A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató” szerint.

 

6. Fizetéssel kapcsolatos rendelkezések

A webáruházban lehetősége van fizetési módként választani:

Utánvétes fizetés: a kiszállításkor készpénzben fizetheti meg a rendelés végösszegét, mely tartalmazza a szállítási költséget és az utánvét díját a futárnak.

Bankkártyás fizetés: A bankkártyás fizetés a Stripe által biztosított rendszeren keresztül történik. A fizetés során fizethet Apple Pay-el, továbbá MasterCard, American Express, VISA,  kártyával. Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó A Stripe, Inc. egy ír-amerikai pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó vállalat, amelynek székhelyei Dél-San Francisco (Kalifornia, Egyesült Államok) és Dublin (Írország) található. A szolgáltatásról bővebben itt tájékozódhat: https://stripe.com/en-hu/legal/payment-terms

Számlázás

A megrendelés számláját az Ön által megadott E-mail címre küldjük meg.

 

7. Termékszavatosság

A termék hibája esetén Ön - választása szerint - az 4. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 1 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt jótállási és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

8. Jótállás

Hibás teljesítés esetén jelen szerződés alapján a Kereskedő jótállásra köteles. A jótállás határideje a termék Ön részére való átadásától számított 3 nap az elállási határidővel egyezően. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék az Ön részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén Ön elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést kérheti, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne; ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Amennyiben Ön a termék átvétele után azonnal észlelt hibája miatt az átvételtőlszámított három (3) munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a forgalmazót terhelik. A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Amennyiben fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. A Kereskedő a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó részére átadni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az alábbi adatokat: a fogyasztó neve és címe, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak az NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; a termék megnevezése, vételára; a vásárlás időpontja; a hiba bejelentésének időpontja; a hiba leírása; a szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény; a kifogás rendezésének módja. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok megilletik.

 

9. Az elállási jog ismertetése és gyakorlásának menetéről szóló tájékoztató

A fogyasztói szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014 (II.26) kormányrendelet értelmében Ön a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az árut átveszi. Amennyiben Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Kereskedő részére írásban postai úton vagy elektronikus levelező rendszeren keresztül. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. A nyilatkozatban fel kell tüntetnie a vásárolt terméket, a számla adatait, a bruttó végösszeget és az elállás okát. Felhívjuk a vásárlóink figyelmét, hogy az elállás nem gyakorolható a joggal való visszaélés tilalmába ütköző módon. Ennek megfelelően csak akkor gyakorolhatja jogszerűen elállási jogát, ha a megvásárolt termékeket hiánymentesen, eredeti csomagolásában a csomagban érkezett számla egyidejű megküldésével juttatja vissza. A teljes vételárat csak valamennyi megrendelt és átvett termék hiánytalan visszaszolgáltatása esetén áll módunkban visszafizetni. Amennyiben Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétőlszámított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a szállítási költség Ön által viselt részét. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A megrendelt terméket sértetlen állapotban, a számlával, vagy annak másolatával, az Ön bankszámlaszámával a vételár visszautalásához postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a címünkre: 6430 Bácsalmás, Mausz Rezső utca 6.. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

 

10. Panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus

A web-áruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatokkal illetőleg a termékekkel kapcsolatosan felmerülő bármilyen kérdését a Kereskedő felé, annak ismert elérhetőségein keresztül jelezze. Panaszkezelés esetén az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint járunk el. Az írásban érkezett panaszt általában 1-2 napon belül, de legkésőbb a jogszabályban előírt 30 napon belül érdemben megválaszoljuk. Az intézkedés határidejét a postára adás dátumától, illetve az e-mail beérkezésének dátumától számítjuk. A panasz elutasítása esetén az elutasítás indokáról tájékoztatjuk Önt. Tájékoztatjuk, hogy a termékkel vagy a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket a Kereskedő egyeztetés útján rendezi; erre tekintettel a Felek között fennálló vitás kérdések bíróságon kívüli rendezése érdekében az egyéni vállalkozó székhelye szerint illetékes Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testülethez (székhelye: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.; Levelezési cím: 6001 Kecskemét  Pf.  228.; E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; Fax: (+36) 76 501 538, Telefon: (+36) 76 501 525, 501 532) nyújthat be írásbeli kérelmet.

 

11. Felelősség

Az üzemeltető nem vállal felelősséget olyan működési hiba esetén, amely megakadályozza Önt, hogy csatlakozzon a weboldalra, ott megrendelést adjon le. Nem terheli felelősség azokért a károkért sem, melyeket az Ön számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodása, vagy az internet csatlakozás megszakadása okoz.

 

12. Szerzői jogok

A web-áruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. A tennessi.hu a szerzői jogi jogosultja a web-áruházon, valamint a web-áruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a web-áruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). A web-áruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából előzetes írásbeli hozzájárulásunk esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túlifelhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmiforgalomba hozatal – kizárólag a mi előzetes írásbeli engedélyünkkel lehetséges. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a felhasználónak a web-áruházon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. Fenntartjuk minden jogunkat szolgáltatásunk minden elemére, különös tekintettel a tennessi.hu / tennessi.eu / tennessijewelry.com domain-nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, az általunk foglalt minden más domain-névre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.

 

13. Egyéb rendelkezések

Jogosultak vagyunk a jelen ÁSZF-et a vásárlóink előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a web-áruház első használata alkalmával válnak hatályossá, a módosítást követő megrendelésekre vonatkozóan. Jogosultak vagyunk továbbá arra, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtsunk végre a web-áruházban vásárlóink előzetes figyelmeztetése nélkül, továbbá fenntartjuk a jogot, hogy a web-áruházat más domain-név alá helyezzük át. Amennyiben a web-áruházban kifogásolható tartalmat észlel, kérjük, hogy azt haladéktalanul jelezze felénk, és ha eljárásunk során a jelzést megalapozottnak találjuk, az információ haladéktalanul törlésére kerül, vagy azt módosítjuk.

A kiadott ÁSZF 2023.08.01-től hatályos

*(Legutóbbi módosítás: 2023.12.22.)
Módosult: E-Mail elérhetőség